Zasoby
 Archiwalia
Kolekcja gromadzi wszelkie materiały pisane, przechowujące pamięć o dawnym muzykowaniu ludowym w regionie. Znajdują się w niej artykuły lub notki prasowe z tytułów ogólnopolskich i lokalnych, rękopiśmienne kroniki i wspomnienia, pocztówki, dokumenty czy osobiste pamiątki. Materiałów archiwalnych użyczyły instytucje (Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli) oraz osoby prywatne. Wybrane artykuły prasowe pochodzą z otwartego dostępu repozytoriów cyfrowych m.in. Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i innych placówek udostępniających.

Zachowane na papierze