Muzykanckie typy w ludzie wielkopolskim

Sygnatura: TRES_muz_03_001

J. Pietruszyńska, Muzykanckie typy w ludzie wielkopolskim, [w:], „Kuryer Literacko-Naukowy” 1934 nr 54 - relacja z badań i nagrań terenowych muzykologów poznańskich, przeprowadzonych w 1934 r. w polskiej części obecnego Regionu Kozła oraz relacja z wizyty u koźlarza Andrzeja Raua z Małej Wsi. link do źródła: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=19360&from=publication

Kolekcja: Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Muzycy