Nie masz nad nasze z krzywym rogiem dudy

Sygnatura: TRES_muz_03_002

B. Czyżykowska, Dudziarze wielkopolscy po raz pierwszy zjechali się na zawody, „Ilustracja Polska” 1937 nr 7 – relacja w pierwszego konkursu muzyki ludowej w Kopanicy w 1937 r.

Kolekcja: Fundacja TRES

Muzycy