Kronika muzyków wsi Chrośnica

Sygnatura: TRES_muz_03_006

Strona tytułowa rękopiśmiennej kroniki sporządzonej przez Jadwigę Hirt z Chrośnicy, datowanej na 1971 r. Dokument zawiera także wycinki prasowe oraz fotografie.

Kolekcja: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli

Muzycy