Główka kozła

Sygnatura: TRES_muz_05_006

Kolekcja: Muzeum w Babimoście