Tomiak Ignacy

Miejscowość: Godziszewo
Instrument: trąbka, skrzypce, klarnet

Aktywny zawodowo w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wzmiankowany jedynie przez Jadwigę Hirtową w jej Kronice jako jeden z wielu muzyków grających na weselach z Tomaszem Hirtem z Chrośnicy. Na podstawie przypisanych mu tamże instrumentów został zidentyfikowany na licznych fotografiach weselnych, na których widnieje w kapelach koźlarskich m.in. Piotra Śliwy, Tomasza Śliwy i Stanisława Felisia. Najczęściej fotografowany wspólnie z klarnecistą Tomiakiem (młodszym) z Perzyn, z którym zapewne był spokrewniony.

Źródło: Kronika muzyków

Wystąpienia