Szymański Franciszek

Miejscowość: Podmokle Małe
Rok urodzenia: 1863
Instrument: skrzypce, mazanki

Skrzypek ludowy, urodzony w Hebanowie w powiecie sulechowskim. Aktywny w okresie międzywojennym na weselach w miejscowościach regionu znajdujących się w granicach Niemiec. Występował przede wszystkim w kapeli razem z koźlarzem Janem Białeckim z Podmokli Małych. Z jego własnych relacji wynika, że przed wojną przez wiele lat grał także na mazankach, które towarzyszyły kozłowi ślubnemu (wówczas określanemu m.in. jako dudy albo dudki doślubne) aż do obiadu weselnego. Jak sam stwierdził: po obiedzie "dudy szły w kąt, a grano na koźle, ale już z całymi skrzypcami". W l. 1945-1947 nagrywany przez J. i M. Sobieskich, którzy także odnaleźli u niego przechowywany w plewach na strychu egzemplarz mazanek. Instrument ten został przekazany do zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Rozpoznanie muzyka na fotografiach prawdopodobne.

Źródło: Mazanki, serby, skrzypce

Wystąpienia