Hirt Edward

Miejscowość: Chrośnica
Rok urodzenia: 1915
Rok śmierci: 1974
Instrument: kozioł weselny

Koźlarz, budowniczy instrumentów. W wieku 12 lat zaczął naukę gry na koźle pod kierunkiem swojego ojca Tomasza. Działalność muzyka ludowego rozpoczął w 1929 r., gdy grał z zespołem Domagałów ze Zbąszynia we wsi Strzyżewo na zabawie zorganizowanej przez Straż Graniczną. W latach 1934-37 r. jeździł po Polsce jako muzykant uliczny. Grał w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Kongresówce i na Śląsku. W 1937 r. powołany do obowiązkowej służby wojskowej. W 1938 otrzymał stopień bombardiera. Walczył w II wojnie światowej, przechodząc skomplikowane dzieje wojenne jako żołnierz i jeniec wojenny. W 1940 r. ożenił się z Jadwigą Skierecką. W 1945 r. wrócił z rodziną do Chrośnicy. Pracował m.in. w PKP, podjął też po wojnie kontakty z muzykantami skrzypkiem Feliksem Rybickim, Jerzym Kaczmarkiem, Janem Piątkiem i Franciszkiem Słocińskim. Do śmierci ojca w 1949 r. budował z nim kozły weselne, następnie pomagał mu w tym Tomasz Śliwa. Od 1949 do 1971 r. zbudował 16 kozłów weselnych i 13 małych, ozdobnych figurek koziołków. Brał udział w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych, także zagranicznych. W 1972 r. wystąpił w filmie produkowanym przez Telewizję Łódzką pt. „Kozioł śpiewający”, poświęconemu działalności koźlarza i pedagoga Tomasza Śliwy.

Źródło: Kronika muzyków ,   Dudy. Metamorfozy instrumentu

Wystąpienia