Hirt Tomasz

Miejscowość: Chrośnica
Rok urodzenia: 1873
Rok śmierci: 1949
Instrument: kozioł

Koźlarz, budowniczy instrumentów z Chrośnicy, syn Jana Hirta. Jako dziecko grał już na piszczałce, a jako 10-letni chłopiec nauczył się grać na koźle weselnym, zrobionym dla niego ze skórki króliczej przez ojca Jana. Gdy miał 14 lat, ojciec zbudował dla niego kozła normalnej wielkości. Lata młodości Tomasz spędził grając na koźle w zespole muzyków ludowych z klarnecistą Piotrem Królikiem z Chrośnicy i skrzypkiem Janem Dziurlą z Chrośnicy. Następnie grał m.in. z Tomaszem Śliwą (skrzypce), klarnecistami Marcinem Szypłowskim z Chrośnicy i Tomaszem Mazurem z Chrośnicy, skrzypkami Franciszkiem Stacheckim z Chrośnicy, Stanisławem Rau z Mariankowa, Ignacym Tomiakiem z Godziszewa (skrzypce i trąbka) i Edwardem Rybickim ze Stefanowa (skrzypce i kozioł). W wieku 24 lat zaczął sam budować kozły weselne, od 1927 r. budując je na większą skalę, z pomocą Tomasza Śliwy. Gra i budowanie kozłów towarzyszyły mu do starości. Był także cenionym śpiewakiem weselnym, podobnie jak później jego syn Bronisław.

Źródło: Dudy wielkopolskie ,   Kronika muzyków ,   Dudy. Metamorfozy instrumentu

Wystąpienia