Kleszka Wincenty

Miejscowość: Dąbrówka Wielkopolska
Rok urodzenia: 1911
Instrument: klarnet, kozioł

Klarnecista i koźlarz, po wojnie grał na weselach (głównie na klarnecie) w kapeli Wincentego Szymona Dudka. Następnie związany z RZPiT Dąbrówka, także jako kierownik zespołu muzycznego. Po odejściu W. Dudka z zespołu utworzył stałą kapelę koźlarską wspólnie ze skrzypkiem Ludwikiem Połomką i klarnecistą Franciszkiem Tratwalem. Nauczał gry na koźle w Państwowym Ognisku Muzycznym, zorganizowanym przy szkole podstawowej w Dąbrówce Wlkp.

Źródło: Amatorski ruch folklorystyczny ,   Dudy. Metamorfozy instrumentu