By zagrać sztukę

Sygnatura: TRES_muz_03_007

Artykuł z nieznanego czasopisma 1972

Kolekcja: Muzeum w Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli