Źródła

Olejniczak, Wojciech

2020
Wielka Xięga Regionu Kozła ,  Zbąszyń: Fundacja TRES

Przerembski, Zbigniew Jerzy

2020
Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce – od tradycji do folkloryzmu ,  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kaczmarek, Zygmunt

2020
Materiały źródłowe zebrane przez Zygmunta Kaczmarka z Nądni

Jaskulski, Janusz

2018
Portrety Regionu Kozła 2018 ,  LGD Region Kozła

Kurzawa, Eugeniusz

2018
Region Kozła. Vademecum ,  Zbąszyń: Fundacja TRES

Jackowski, Jacek

2014
Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, t. 1. Przełom XIX i XX w. do drugiej wojny światowej ,  Warszawa: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Jaskulski, Janusz

2012
Poznań i Wielkopolska dudziarskim matecznikiem – na przykładzie zbiorów i działalności Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, [w:] Biuletyn Ludoznawczy, 25: 64-72

Kurzawa, Eugeniusz

2012
Kargowskie wspomnienia. Historia Kargowej w opowieściach mieszkańców ,  Kargowa: Publiczna Biblioteka im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej

Skrzypczak, Jerzy

2003
Kapela koźlarska ze Zbąszynka: skład i repertuar ,  Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, praca magisterska

Jaskulski, Janusz

2002
Od Kaszczoru do Chobienic – tradycje ludowego muzykowania na pograniczu Regionu Kozła i powiatu wolsztyńskiego, [w:] Duda i Kozieł, 6: 47-66

Linette, Bogusław

2002
Rękopis z Wąchabna na tle przedwojennej dokumentacji folkloru muzycznego, [w:] Duda i Kozieł, 6: 39-46

Dahlig, Piotr

2002
Dudy wracają do mody, [w:] Duda i kozieł, 6: 9-23

Linette, Bogusław

2001
Tradycje kultury muzycznej Regionu Kozła, [w:] Duda i Kozieł, 4-5: 42-48

Springer, Marian

2001
Chobienice. Zarys dziejów ,  Wolsztyn : Wydawnictwo „Biblioteka” – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Dahlig, Piotr

1993
Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce ,  Warszawa: Instytut Sztuki PAN

Pigłas, Marian

1989
Amatorski ruch folklorystyczny na ziemi zbąszyńskiej, [w:] Szkice zbąszyńskie ,  3: 43-61

Lisakowski, Jarosław

1975b
Muzyka ludowa Dąbrówki Wielkopolskiej, [w:] Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Dąbrówce Wlkp, województwo zielonogórskie ,  red. Irena Sochacka, Zielona Góra: Wojewódzki Dom Kultury, s. 21-27.

Lisakowski, Jarosław

1975a
Muzyka ludowa regionu kozła, [w:] Kapela koźlarzy w Zbąszynku ,  red. Irena Sochacka, Zielona Góra: Wojewódzki Dom Kultury, s. 17-25.

Hirt, Jadwiga

1971
Kronika muzyków i piosenkarzy ludowych wsi Chrośnica ,  rękopis ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

Sobieski, Marian

1967
Z zagadnień polskiego ludowego instrumentarium muzycznego (mazanki, serby, skrzypce), [w:] Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata ,  red. Zofia Lissa, 24-36, Warszawa-Kraków: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne (2.1973)

Pawlakowie, Aleksander i Danuta

1967
Instrumenty muzyczne, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, 3 ,  red. Józef Burszta, 269-297, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Pietruszyńska, Jadwiga

1936
Dudy wielkopolskie ,  („Archiwum Etnograficzne” 2), Poznań: Instytut Zachodnio-Słowiański Uniwersytetu Poznańskiego (21973)

Kamieński, Łucjan

1932
Z badań nad folklorem muzycznym Wielkopolski, [w:] Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 3: 52-55