Zasoby
 Historie mówione
Rozmowy z muzykami i potomkami muzyków ludowych Regionu Kozła o tradycjach muzykowania ludowego, przemianach, inspiracjach, kierunkach rozwoju. O wpływie muzyki na ciągłość tradycji i na życie codzienne. Obejmują dawne wspomnienia, ale także współczesne spojrzenie na miejsce naszego dziedzictwa w dzisiejszym świecie. Historie mówione to żywe spotkanie z tradycją. Zarejestrowane opowieści dają nam możliwość spotkania z żywym słowem, zawsze inspirującym i poszerzającym nasze horyzonty. Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi wspomnieniami o tym najdawniejszym, ale też bliższym naszym czasom muzykowaniu w regionie.

Zachowane w słowach