Turniej dudziarzy wielkopolskich

Sygnatura: TRES_muz_03_008

Artykuł z nieznanego czasopisma autorstwa Przemysława Strugarka z 14 XI 1971

Kolekcja: Muzeum w Ochli