Uwaga kamera! Cisza na planie!

Sygnatura: TRES_muz_03_009

Notka prasowa z planu zdjęciowego filmu o Tomaszu Śliwie umieszczona w Kronice Hirtowej, 1971

Kolekcja: Muzeum w Ochli

Muzycy