Wesele Tomasza Pitra i Zofii Jankowiak w Nądni

Sygnatura: TRES_002_074

Zdjęcie wykonane 24.01.1906 r. Niektórzy goście weselni w strojach ludowych. Przy wejściu do budynku tabliczka: "Schulzenamt zu Nandel, Kr. Meseritz" (dom sołtysa wsi).

Źródło: Informacje od Zygmunta Kaczmarka z Nądni
Kolekcja: Fundacja TRES

Muzycy