Bracia Walenty i Tomasz Brudłowie

Sygnatura: TRES_muz_01_001

Fotografia z 1948 r., fot. Marian Sobieski.

Kolekcja: Zbiory prywatne

Muzycy