Wesele Czesławy i Jana Kubiaków w Łomnicy

Sygnatura: TRES_muz_01_016

Fotografia weselna z 12 listopada 1950 r. Brak strojów ludowych

Kolekcja: Zbiory prywatne

Muzycy