Kozioł weselny

Sygnatura: TRES_muz_05_001

Fotografia wykonana przez Kazimierza Olejniczaka ok. 1960

Kolekcja: Fundacja TRES