Mazur Tomasz

Miejscowość: Chrośnica
Rok urodzenia: b.d.
Rok śmierci: b.d.
Instrument: klarnet

Klarnecista z Chrośnicy, zawodowo pracował jako kolejarz. Grał na weselach w kapeli ludowej z koźlarzem Tomaszem Hirtem z Chrośnicy. Jego wnukiem jest muzyk ludowy, klarnecista Władysław Mazur, który posiada klarnet należący wcześniej do Tomasza Mazura. Muzyk nie rozpoznany na archiwalnych fotografiach.

Źródło: Kronika muzyków

Wystąpienia