Zasoby
 Muzycy
Galeria muzyków i śpiewaków ludowych z Regionu Kozła ukazuje, jak bogata i żywotna jest muzyka tradycyjna. W dziale tym prezentujemy wizerunki najstarszych znanych z nazwiska i nieznanych mistrzów gry na koźle i innych instrumentach oraz artystów działających współcześnie. Nie wszystkich muzyków udało się rozpoznać na fotografiach. Kilku innych, wymienianych we wcześniejszych w publikacjach, nie udało do tej pory powiązać z ich portretami. Działalność wielu obecnych w tym dziale artystów ludowych była już wcześniej omawiana lub wzmiankowana przez licznych autorów. Po raz pierwszy jednak zebrano informacje o nich w postaci biogramów uzupełnionych o literaturę. Galerię muzyków można przeszukiwać pod kątem miejscowości, z jakich pochodzili oraz instrumentów na jakich grali. Zdjęcia muzyków zaczerpnięto z fotografii i innych materiałów archiwalnych prezentowanych w innych działach repozytorium.

Nasi muzyczni przodkowie