Kapela koźlarska w domu weselnym w Dąbrówce Wielkopolskiej

Sygnatura: TRES_muz_01_007

Para młoda, drużbowie oraz kapela koźlarska w domu weselnym, fotografia z ok. 1910 r. wykonana prawdopodobnie w Dąbrówce Wielkopolskiej

Kolekcja: strojeludowe.net - Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego; zdjęcie ze zbiorów prywatnych

Muzycy